Informera investerarna om hur ditt företag utvecklas

I takt med ESG-strategier blir viktigare riktar portföljförvaltarna sitt fokus på dessa områden när de bedömer investeringsmöjligheterna för ditt företag. När du visar upp din hållbarhet och dina sociala värderingar kan din webbplats bli din starkaste tillgång för att lyfta din berättelse och väva in ESG i din företagsberättelse.

Insikter som investerare behöver

Enligt en digital investerarundersökning från 2021 av Brunswick Group är din webbplats för investerarrelationer den mest använda och betrodda digitala tillgången för att investerarna ska kunna bedöma din strategi. Q4 kan hjälpa till att snabbt integrera din ESG-strategi i din befintliga webbplats för investerarrelationer, eller skapa en dedikerad upplevelse för att lyfta din berättelse till den nivå den förtjänar.

Öka investerarnas förtroende

Öka investerarnas förtroende

Socialt ansvarsfulla investeringar fortsätter att växa. Ernst & Young har rapporterat att antalet investerare som krävs för att investera i ESG-produkter nästan har fördubblats under det senaste året och detta antal förväntas fortsätta att växa. Genom att göra plats för din ESG-strategi på din webbplats kan du göra ditt värde synligt för de investerarna.

Lyft din berättelse

Lyft din berättelse

Stå ut från mängden genom att hjälpa investerare att förstå hela din berättelse, från ditt unika värdeerbjudande, till din ekonomiska kärna, till dina miljömässiga, sociala och styrningsinitiativ med en digital destination med ditt varumärke.

Bygg på god praxis

Bygg på god praxis

För många program för investerarrelationer är det något nytt att berätta för investerare hur du hanterar miljöfrågor, driver sociala initiativ och visa transparens i förvaltningen. För snabbt ut din berättelse till marknaden genom att utnyttja god praxis från Q4 som bygger på hundratals ESG-webbplatser.

Är du beredd att sprida din ESG-berättelse?