Din strategi

 

En plattform

Det är bara Q4 som fungerar över alla de viktigaste kontaktpunkterna mellan börsföretag och kapitalmarknader. På Q4 kan du bygga din webbplats och virtuella event, lyfta hur du interagerar med marknaden och omvandla data till en proaktiv målgruppsstrategi, och Q4 Capital Connect har byggts för att kapitalmarknaderna ska kunna interagera och utveckla sina nätverk.

Anslut till insikter i hela ditt program

Med Q4 Capital Connect-plattformen kan alla börsföretag, oavsett bransch och börsvärde, lansera en komplett strategi för investerarrelationer, och mäta dess effekt. Med vår plattformsmetod kan du samla alla data som genereras av investerare i hela ditt program tillsammans med aktieägaranalyser, som ger insikter som kan forma en värdefull kommunikationsstrategi för investerarna, och samtidigt identifierar och prioriterar de viktigaste aktieägarna.

IR & ESG Website

IR & ESG Hemsida

IR Events

IR- event

Ownership & Trading Data

CRM och ägardata

Shareholder Analytics

Aktieägar- analys

Bygg upp ett 360-gradersperspektiv över investerarnas aktiviteter

Varje kontaktpunkt mellan investerare och din webbplats, resultatevent och andra aktiviteter flödar direkt in i Q4 Capital Connect. Aktivitetsanalys-appen släpper loss kraften i den här datan så att du kan korrelera alla insikter, från ägande och aktiekurs till mätningar och rapporter om din strategiska påverkan.

Transform how and when you target investors

Omvandla hur och när du riktar dig till investerare

Endast Q4 Capital Connect och aktivitetsanalys-appen kan identifiera investerare och visa viktiga indikatorer om deras avsikter. Bygg en proaktiv målgruppsstrategi som prioriterar interaktioner, visar om befintliga aktieägare överväger större andelar, om en förändrad strategi för din berättelse för nya investerare eller om du behöver varna ledningen om aktivism.

Simplify Workflow Management

Förenkla arbetsflödeshanteringen

Från din investeringstes till ESG är din webbplats ett betrott och ständigt närvarande verktyg för att lyfta din berättelse. Q4 Capital Connect ger dig en samlad plats där du kan hantera löpande uppdateringar av din berättelse med en webbhanteringsapplikation för att begära, spåra och godkänna viktiga uppdateringar till marknaden.

Build a 360 view of investor engagement

Det här är bara början

Q4 Capital Connect bygger på egna data och en ständigt ökande uppsättning digitala kommunikationslösningar, och är en skalbar plattform som fortsätter att expandera till ett ökande antal applikationer för investerarrelationer, samt viktiga arbetsflöden för investeringsbanker och investerare